Plannen

Moeilijke soorten

Sommige soorten blijven heel lastig van andere te onderschieden. De veldgids geeft de bruikbaarste kenmerken, maar er zijn meer. Ook worden door sommige auteurs kenmerken genoemd die niet bruikbaar blijken te zijn. Voor al deze aanvullende kenmerken wordt een plek ingericht op deze site.
N.B. Dit speelt men name bij nieuwe exoten, zoals Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophylum).

Exoten

Welke aquariumplanten en vijverplanten worden er in Nederland verder og aangetroffen en hoe zijn ze te herkennen. N.B. Het gaat hier om soorten zich, voorzover bekend, niet blijvend vestigen.

Synoniemen

Er worden nog veel meer synoniemen gebezigd, vooral onder kwekers en handelaren. Er wordt een poging ondernomen om een overzicht hierin te krijgen.

Sleutels met meer kenmerken

De oorspronkelijke tabellen bevatten veel meer kenmerken dan uiteindelijk in het boek zijn terecht gekomen. De reden om de sleutels in te korten was vooral omdat er geen plaats was voor zo veel tekst. Een bijkomend voordeel van korte sleutels bleek echter dat ze veel sneller werken en nauwelijks meer foute resultaten geven. Gedacht wordt om de uitgebreide sleutels toch nog beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld via pdf-files op deze website. Dit is afhankelijk van de getoonde belangstelling.

Vertaling

De sleutels worden momenteel vertaald in het Engels. Zie voor de voortgang en de Engelse versies de Engelse versie van deze site.

Internationalisatie

De veldgids behandeld alleen de soorten die in Nederland en omgeving voorkomen of mogen worden verwacht. Er is belangstelling uit het buitenland om de methode van de sleutels ook voor soorten uit een groter verspreidingsgebied toe te passen. Er wordt momenteel gestudeerd op de mogelijkheden om die sleutels interactief met andere specialisten op deze website te ontwikkelen. Hebt u interesse om hieraan mee te werken? Stuur een bericht.

Soortenlijsten

Er is veel verwarring over de indeling en naamgeving van sommige soortengroepen. In Nederland circuleren verschillende lijsten en coderingen, evenals in sommige andere europese landen. Een standaard europese lijst is er (nog) niet, maar is voor de internationale uitwisseling (bijvoorbeeld voor intercalibratie voor de Kaderrichtlijn Water) wel noodzakelijk. Mogelijk kan deze website helpen een standaard uitwisselingslijst te ontwikkelen. Suggesties over de wijze waarop zijn zeer welkom.